JAK NA ZÍSKÁNÍ SPONZORŮ

Firemní turnaje

Nabídka zařazení jména

Propagace na sociálních kanálech

Oslovení jako zaměstnavatele rodičů dětí – hráčů